Wanneer spelen we?

'Mundus vult decipit' of 'De wereld wil bedrogen worden'

Dit wagenspel dankt zijn ontstaan aan een schilderij van Jeroen Bosch, die in 1450 werd geboren. Hij stierf in 1516 in 's Hertogenbosch, de stad waar hij bijna zijn hele leven gewoond en gewerkt had.

Het paneel (waarschijnlijk geschilderd rond 1475) bevindt zich in het Pradomuseum te Madrid. Men ziet er een kwakzalver op, die bezig is een man aan het hoofd te opereren. Hij probeert een kei (gezwel) te verwijderen, die de oorzaak zou zijn van zijn geestesziekte. Een monnik en een vrouw kijken daarbij toe.

Rond de medaillonvormige schildering staat in gotische letters: Meester snijt die Kije ras Mijne name is Lubbert Das

Jeroen Bosch, die een scherp satiricus was, wil hiermee de menselijke dwaasheid en de onnozele goedgelovigheid op de hak nemen.