Wanneer spelen we?

Toe Mar, een middeleeuwse klucht met een eigentijds smaakje!

Deze genoeglijke klucht is een bewerking van de aloude middeleeuwse klucht, die "Nu Noch" heet. Het is een zeer vrije bewerking. Eigenlijk is alleen het motief bewaard gebleven. Het stukje is niet alleen in eigentijdse trant herschreven, het is ook geactualiseerd. Dat wil zeggen, dat er aan-halingen en toespelingen in voorkomen, die aan de werkelijkheid van de dag zijn ontleend.

Zoals zoveel mannen zit ook deze sukkelaar bij zijn vrouw onder de plak. Hij heeft niet de kracht en het lef zich tegen zijn vrouw te verzetten. Maar hij krijgt steun uit onverwachte hoek. Zal die steun hem bevrijden van het juk van zijn vrouw?

De bewerking van Nu Noch is van Jan Naaijkens, van wiens hand we eerder "De ballade van Tone Frank" speelden.

Houd onze website en de plaatselijke media in de gaten voor de plaats en tijdstip van optreden.